Museumprotocol voor veilig en verantwoord museumbezoek

Doel van het protocol voor veilige en verantwoorde openstelling van musea is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het museum en dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers op een veilige manier hun werk in het museum kunnen doen. Dit protocol sluit aan bij de regels van de Rijksoverheid – zie rijksoverheid.nl. Dit betreft de landelijke maatregelen.

  • Mondkapje verplicht bij bezoek aan het museum
  • Ga niet van huis bij gezondheidsklachten.
  • In musea is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. Het is daarbij belangrijk dat het coronatoegangsbewijs wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd. De controle van het ID-bewijs geldt vanaf 14 jaar.
  • In het kader van onderwijsactiviteiten geldt een uitzondering op de coronatoegangsbewijsplicht voor de beoefening van kunst- en cultuur voor jeugd tot en met 17 jaar. Dit betekent dat bij schoolbezoeken aan musea geen coronatoegangsbewijzen nodig zijn voor leerlingen onder de 18 jaar.
  • Bezoekers uit landen waar geen EU Digitaal Corona Certificaat wordt gebruikt, moeten zich vooraf testen via Testen voor Toegang en hun resultaat in CoronaCheck omzetten in een coronabewijs.
  • Voor evenementen in doorstroomlocaties als musea geldt ook dat het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht is. In het kader van onderwijsactiviteiten geldt een uitzondering op de coronatoegangsbewijsplicht voor jeugd tot en met 17 jaar voor de beoefening van kunst- en cultuur, dus ook voor evenementen die hieronder vallen. Het tonen van een coronatoegangsbewijs bij evenementen binnen is niet nodig als deze al aan de buitendeur getoond is.
  • Volg altijd de hygiënemaatregelen.
  • Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum.
TOP
Museumprotocol voor veilig en verantwoord museumbezoekBEKIJK HIER HET PROTOCOL
+ +