EDUCATIE

In Museum Lunteren komt het onderwijs tot leven

Museum Lunteren duikt voor de groepen 5, 6, 7 en 8 basisonderwijs de (dorps)geschiedenis in.

Museum Lunteren en de basisscholen in het dorp ontmoeten elkaar elk schooljaar in een boeiend en actueel programma. Er zijn drie speerpunten aangewezen:

  • Voor de groepen 5/6 ‘project Hessenwegen’
  • Voor groep 7 ‘project Lunteren in oorlogstijd en bevrijding’
  • Voor groep 8 ‘project Lunters Erfgoed’

De Hessenwegen

In goed overleg met de Stichting Jac. Gazenbeek heeft de Educatie Commissie van het museum voor de groepen 5/6 het project ‘Hessenwegen’ ontwikkeld. De leerlingen maken kennis met de geschiedenis “Toen en Nu”. Daarvan zijn nog steeds sporen te zien zijn in het buitengebied van Lunteren, zoals bijvoorbeeld de Hessenweg bij de Goudsberg.

Met welk doel zijn deze wegen ontstaan en door wie, en waarvoor werden zij gebruikt? In de 15e en 16e eeuw was er al een levendige handel tussen koopmannen uit verschillende steden. De mannen die de goederen vervoerden kwamen voor een groot deel uit de deelstaat Hessen in Duitsland. Met grote wagens gingen ze naar de steden.

In de omgeving van Lunteren vinden we nog steeds een deel van deze weg met de naam ‘Hessenweg’ die van Planken Wambuis via de Driesprong langs de Goudsberg, Meulunteren en Barneveld naar Amersfoort loopt.

Lunteren in oorlogstijd en bevrijding

De basisscholen en Museum Lunteren vinden het belangrijk dat de leerlingen op de hoogte zijn van de geschiedenis van ons dorp.

Speciaal voor groep 7 is daarom het project ‘Lunteren in oorlogstijd en bevrijding’ ontwikkeld.

Aan de hand van vele voorwerpen die dorpsgenoten aan het museum ter beschikking hebben gesteld, krijgen de leerlingen verhalen te horen over de aanloop naar de oorlog, o.a. de muur van Mussert, over het leven in oorlogstijd én over de bevrijding van Lunteren. Een informatieve film en het beantwoorden van vragen door de vertellers geven een bredere kijk op het thema.

Herinneringen aan Lunteren in oorlogstijd

Tot slot wordt de documentaire ‘Herinneringen aan Lunteren in oorlogstijd’ getoond. Daarin interviewen leerlingen van deelnemende lokale basisscholen Lunteranen over hun beleving van de oorlogsjaren.

Op school verwerken de leerlingen in een gedicht, verhaal, en/of tekening wat ze hebben ervaren. Op grote panelen worden hun bijdragen tentoongesteld in het museum tijdens de maanden april en mei.

Canadese bevrijdingsbank

Op 16 april gaan we met de groepen 7 naar de Canadese bevrijdingsbank naast de Grote Kerk om te herdenken en de bevrijding te vieren. Alle leerlingen leggen een bloem op de bank en het bevrijdingssymbool wordt doorgegeven aan de volgende school. Die school draagt dan het komende jaar zorg voor de bank.

Lunters Erfgoed

In het souterrain van het museum vindt u het bezoekerscentrum ‘De Goudsberg’. Een mooie start voor het project Lunters Erfgoed voor de leerlingen van groep 8. Zij vergaren hier hun kennis en maken na het museumbezoek een fietstocht. De opdracht die zij meekrijgen is: Maak een folder voor toeristen die Lunteren bezoeken. De leerlingen gaan in groepjes zelfstandig aan het werk en onderzoeken de thema’s Lunters Buurtbos, Notaris van den Ham, Monument De Koepel, de IJzertijdboerderij, Celtic Fields, de Germaanse put, het Middelpunt van Nederland, de Tijdlijntrap, de Hessenweg en de Hessenhut. Op school presenteren de leerlingen de verzamelde informatie aan elkaar; dit kan zijn door een aantrekkelijke folder of een filmpje.

Wanneer de leerlingen de basisschool verlaten, hebben ze door dit educatieve programma veel kennis opgedaan over het erfgoed van Lunteren en omgeving.

TOP