Duo-expositie ‘Wie zijn wij? in Galerie Goudsberg

Soester kunstenaars Chris Rodenburg (objecten) en Peter Schipper (schilderijen – tekeningen) presenteren onder de titel ‘Wie zijn wij?’ hun werk waarin ze onder meer kijken naar hun afkomst en zijn, maar ook naar de wereld om hen heen.

29 april t/m 25 augustus 2023

Chris Rodenburg

Door zijn studie Landschapsarchitectuur raakte Chris Rodenburg geïnteresseerd in de vorming van cultuurlandschappen; de relatie tussen mens en omgeving en tussen mensen onderling. Daarnaast speelt hoe we omgaan met de aarde een belangrijke rol in zijn werk. Voor hem komt dat samen in de ‘Cradle-to-Cradle’ filosofie (gebaseerd op natuurlijke kringlopen) waarbij afval telkens weer grondstof wordt. Bij het vervaardigen van zijn objecten maakt hij daarom voornamelijk gebruik van oude pallets. Daarmee krijgt het afval een nieuwe betekenis.

Peter Schipper

Het werk van Peter Schipper komt vaak voort uit zijn fascinatie voor de vele vormen van verval. Een object of een relatie kan in verval raken en tegelijkertijd ontstaat er schoonheid in het beeld daarvan. Vervallen gebouwen of maatschappelijke tegenstellingen, reflecties op het verleden of de huidige tijd met de snelle, digitale ontwikkelingen en het daarmee samenhangende sociaal gedrag, (familie)relaties in alle facetten. Hij legt het vast in schilderijen of grote houtskooltekeningen. Confrontatie of herkenning...

TOP